Одоо, өнөөдөр
бүх зүйл өөрчлөгдөж байна

Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, үнэт зүйлсийг дээдэлж, үндэснй эрх ашиг, шударга ёс, эв нэгдэл, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль дээдлэх ёсыг эрхэмдэн, иргэд нь хүсэл сонирхлоороо эвлэлдэн нэгдсэн улс төрийн шинэтгэгч хүчин мөн.

Намын

Гишүүдтэй танилцах

Цааш үзэх…

Намын

Гишүүдтэй танилцах

Цааш үзэх…

Бидний үнэт зүйлс

Үндэсний өв соёл

Монгол улсын иргэн, өрх-гэр бүл

Тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал

Эх орон, газар нутаг

Шударга ёс, эв нэгдэл

Төрт ёс, түүхэн уламжлал

ШИНЭ СОНГОЛТ

Үйл ажиллагааны зарчим

Улс үндэсний эрх

ашгийг  ямагт дээдлэх

Намын үзэл баримтлал дор нэгдмэл чиг шугамыг баримталж, эв нэгдлийг ханган, ёс зүйг эрхэмлэж, хамтын шийдвэр гарган, хариуцлага хүлээх

Намын үйл ажиллагаа гишүүд, дэмжигчид болон нийт иргэнд нээлттэй, ил тоод, хүртээмжтэй байх бөгөөд тэдний тэгш, шууд оролцоог хангах

Аливаа асуудлаар гишүүд, дэмжигчид, нийт иргэдийн саналд үндэслэн, тогтвортой хөгжил, бодлогын залгамж чанарыг хангах

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл

  • Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.
  • Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.
  • Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Нийт гишүүд
0
Сонгогчид
0
Төсөл хөлөлбөр
0
Намын штаб
0

Түгээмэл асуулт хариулт

  • Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.
  • Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.
  • Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Хууль, шүүхийн байгууллагад шинэчлэл хийх төрийн байгууллагын  авилга албан тушаалын хэргийг нэг мөр цэгццэлнэ, төрийн бөндөр албан тушаалтнуудад хариуцлага ногдуулна.

Хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн, эрүү шүүлтийн замаар хэрэг тулган хүлээлгэх үйл ажиллагааг хална, төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон иргэдийн эрх ашигийг хамгаална.

Иргэдийн үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхаж, намын хатуу гишүүнчлэлээр талцан хуваагддаг байдлыг халж, цомхон, үр бүтээлтэй, тогтвортой, чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албыг бий болгоно.

Эрх мэдэл, эд хөрөнгөд шунасан цөөнч эгэл олны эхлүүлсэн хувьсгалыг дүр эсгэсэн ардчилал болгон хувиргажээ. Эргээд дүгнэхэд, 30 гэр бүл Монгол бүх баялгийг өмчлөөд авчихсан, гурван сая Монгол хөдөлмөрийн мөлжлөг, санхүүгийн дарамтад орчихсон, гундуухан амьдарч байна. Энэ бүхнийг өөрчлөх түүхэн хариуцлагыг үүрэхээр шурдарга иргэд шинэ нам үүсгэн байгуулагджээ.

Гишүүдийн сэтгэгдэлүүд

Холбоо барих

Хаяг: УБ, СБД, 8-р хороо Төрийн ордны зүүн талд Эрдмийн ордон, 505 тоот

Утас: +976-7771 4040

Имэйл хаяг: info@shinenam.mn

Гишүүнээр элсэх

© 2020 shinenam. All Right Reserved.