Орон нутгийн намын хороо

ИТХ-ийн гишүүд
0
Нийт гишүүдтэй
0

Орон нутгийн намын хороодууд

Шинэ намын орон нутаг аймгийн хороодын мэдээ мэдээлэлүүд

Архангай аймгийн намын хороо

Баян-Өлгий аймгийн намын хороо

Баянхонгор аймгийн намын хороо

Булган аймгийн намын хороо

Говь-Алтай аймгийн намын хороо

Говьсүмбэр аймгийн намын хороо

Дархан-Уул аймгийн намын хороо

Орхон аймгийн намын хороо

Дундговь аймгийн намын хороо

Дорноговь аймгийн намын хороо

Дорнод аймгийн намын хороо

Завхан аймгийн намын хороо

Өвөрхангай аймгийн намын хороо

Өмнөговь аймгийн намын хороо

Сүхбаатар аймгийн намын хороо

Сэлэнгэ аймгийн намын хороо

Төв аймгийн намын хороо

Увс аймгийн намын хороо

Ховд аймгийн намын хороо

Хөвсгөл аймгийн намын хороо

Хэнтий аймгийн намын хороо