Намын Түүх

Намын их хурлаас 9 гишүүний бүрэлдхүүнтэй байгуулагдан, Намын үйл ажиллагааг дүрмийн дагуу хянаж ажилладаг байгууллага юм.