ШИНЭ намын Төв Зөвлөл

Шинэ нам байгуулагдсан цагаасаа хойш эдүүгээ ээлжит болон ээлжит бусаар 13 удаагын хуралдаана хийж, цаг үеийн асуудлуудаа шийдвэрлэж ирсэн.