Ц.Гантулга

Намын дарга

Ж.Ганбат

Төв Зөвлөлийн Дарга

Ж.Цолмон

Дэд Дарга

А.Аюулгүй

Дэд дарга

Л.Ганхуяг

Дэд дарга

Б.Гантулга

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Л.Энхтуяа

Хэрэг эрхлэх газрын дарга