Намын Хяналтын хороо

Намын их хурлаас 9 гишүүний бүрэлдхүүнтэй байгуулагдан, Намын үйл ажиллагааг дүрмийн дагуу хянаж ажилладаг байгууллага юм.
Хяналтын хорооны дарга:
   Ө.Амарбасгалан
Гишүүд:
   Л.Бат-Аюуш
   С.Ганболд
   Д.Баярсайхан
   Л.Туул
   Б.Балжинням
   Д.Ган-Эрдэнэ
   Б.Батнайрамдал
   Б.Эрдэнэтуяа