Нийслэл хот

Нийслэл хотын намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Шинэ намын Улаанбаатар хот, дүүргийн хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Баянзүрх дүүргийн намын хороо Сонгинохайрхан дүүргийн намын хороо Чингэлэтэй дүүргийн намын хороо…

Continue ReadingНийслэл хот

Хэнтий Аймаг

Хэнтий аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Хэнтий аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Чингис сумын намын хороо Батноров сумын намын хороо Батширээт сумын намын хороо Баян-адарга…

Continue ReadingХэнтий Аймаг

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Хөвсгөл аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Мөрөн сумын намын хороо Алаг-Эрдэнэ сумын намын хороо Арбулаг сумын намын хороо Баянзүрх…

Continue ReadingХөвсгөл аймаг

Ховд аймаг

Ховд аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Ховд аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Ховд сумын намын хороо Алтай сумын намын хороо Булган сумын намын хороо Буянт…

Continue ReadingХовд аймаг

Увс аймаг

Увс аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Увс аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Улаангом сумын намын хороо Баруунтуруун сумын намын хороо Бөхмөрөн сумын намын хороо Давст…

Continue ReadingУвс аймаг

Төв аймаг

Төв аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Төв аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Зуунмод сумын намын хороо Алтанбулаг сумын намын хороо Аргалант сумын намын хороо Архуст…

Continue ReadingТөв аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Сэлэнгэ аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Сүхбаатар сумын намын хороо Алтанбулаг сумын намын хороо Баруунбүрэн сумын намын хороо Баянгол…

Continue ReadingСэлэнгэ аймаг

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Сүхбаатар аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Баруун-Урт сумын намын хороо Асгат сумын намын хороо Баяндэлгэр сумын намын хороо Дарьганга…

Continue ReadingСүхбаатар аймаг

Өмнөговь говь аймаг

Өмнөговь аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Өмнөговь аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Даланзадгад сумын намын хороо Баяндалай сумын намын хороо Баян-Овоо сумын намын хороо Булган…

Continue ReadingӨмнөговь говь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн намын хороо ИТХ-ийн гишүүд 0 Нийт гишүүдтэй 0 Өвөрхангай аймгийн сумдуудад байрлах хороодын мэдээ мэдээлэлүүд Арвайхээр сумын намын хороо Баруунбаян-Улаан сумын намын хороо Бат-Өлзий сумын намын хороо Баянгол…

Continue ReadingӨвөрхангай аймаг